Партньори
Партньори
Партньори
Hyundai

 

Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (HHI) е южнокорейски концерн, специализиран в областите на корабостроенето, тежкото машиностроене, електроапаратостроенето и промишлената електроника. Фирмата е световен лидер в корабостроенето, корабните машини и оборудване и азиатски лидер в областта на електричеството, където развива следните направления:
- трансформатори и комутационна апаратура за високо и свръхвисоко напрежение;
- маслени и сухи трансформатори, вакуумни прекъсвачи и контактори за средно напрежение;
- асинхронни и синхронни двигатели и генератори СН и НН, дизелгенератори;
- апарати за защита НН: модулни апарати, автоматични прекъсвачи, моторни защити и термични релета;
- апарати за управление НН: контактори, индустриални релета, честотни управления за АС двигатели;
- възобновяеми източници на електрическа енергия: соларни модули, соларни инвертори, вятърни генератори;

 

Амбициите на HHI са да повтори успеха си в Азия и Америка и на останалите континенти, като разчита на изключително високото техническо ниво и надеждност на продуктите си.

 

В областта на електричеството Hyundai предлага на българския пазар следните продуктови групи: вакуумни прекъсвачи и контактори СН, миниатюрни модулни апарати, прекъсвачи с лят корпус, въздушни прекъсвачи, контактори и терморелета, моторни защити и контролни релета, честотни управления на АС двигатели. Всички апарати се характеризират с много високи технически параметри и надеждност, оригинални съвременни технически решения, модерен дизайн и перфекционизъм в изпълнението.

 

На българския пазар Hyundai Heavy Industries се представлява от фирма ВАЛелектрик.


english.hhi.co.kr

Партньори

  • Moeller
  • Mennekes
  • Flexicon
  • Hyundai