Продукти

Автоматични прекъсвачи Moeller, серия PL6 - 6kA

Автоматични прекъсвачи Moeller, серия PL6 - 6kA

Изключвателна способност 6000А съгласно БДС EN 60898;
Характеристики - B, C, D ; Брой полюси - 1P; 2P; 3P
Комбинирани клеми за кабел до 25 кв.мм и захранващ гребен
Допълнителни устройства - МНИ,
независим напреженов изключвател, помощен контакторен блок

►Забележка: MOELLER предлага серии АП с по-голяма изключвателна възможност (Icn)
Автоматични прекъсвачи серия PL7 с Icn = 10kA; и серия FAZ с Icn= 15kA
За повече информация може да се обърнете към офисите на ВАЛелектрик в страната
►Приложение на кривите на изключване:
□ В крива - при слаби токове на късо съединение (генератори, дълги кабели и други).
Магнитният изключвател сработва между 3 и 5 пъти от номиналния ток In.
□ C крива - при защита на кабели захранващи конвенционални консуматори.
Магнитният изключвател сработва между 5 и 10 пъти от номиналния ток In.
□ D крива - приложение при консуматори с висок пусков ток (електродвигатели, трансформатори)
Магнитният изключвател сработва между 10 и 14 пъти от номиналния ток In.
►Забележка: Информация (техническа и ценова) за DC автоматични прекъсвачи може да
получите от офисите на ВАЛелектрик в страната

Техническа информация

Ценова листа