Продукти

Дефектнотокови защити HYUNDAI, серия HiRC100 - тип АC и тип А

Дефектнотокови защити HYUNDAI, серия HiRC100 - тип АC и тип А

Номинални токове от 63А до 100А. Стандарт IEC/EN61008
Номинални токове на утечка - I ∆n = 30, 100, 300, 500 mA
Брой полюси - 2P; 4P

►Приложение: ДТЗ за приложение във вериги, замърсени с хармоници или DC съставки
на прав ток породени от: попадения на мълнии; наличие на електронен баласт; наличие на
консуматори генериращи хармоници като луминисцентно осветление, компютри и други

Техническа информация

Ценова листа

Продукти