Продукти

Дефектнотокови защити Moeller, серия PF6 - 6kA

Дефектнотокови защити Moeller, серия PF6 - 6kA

Изключвателна способност 6kA съгласно БДС EN 60898;
Брой полюси - 2P; 4P
4-полюсната ДТЗ може да се използва в качеството си на 2-полюсна или 3-полюсна

►Приложение: В нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или DC -
съставки на прав ток.

Техническа информация

Ценова листа

Продукти