Продукти

Дефектнотокови защити Moeller, серия PF7 - тип А, 10kA

Дефектнотокови защити Moeller, серия PF7 - тип А, 10kA

Изключвателна способност 10kA съгласно БДС EN 60898;
Брой полюси - 2P; 4P
Номинални токове до 100А

►Приложение: ДТЗ за приложение във вериги, замърсени с хармоници или DC съставки
на прав ток породени от: попадения на мълнии; наличие на електронен баласт; наличие на
консуматори генериращи хармоници като луминисцентно осветление, компютри и други
►Забележка: Информация за ДТЗ с различни типове чуствителност (S, A, S/A, R, U,..),
както и с други токове на утечка, а също и за допълнителни принадлежности,
може да потърсите в офисите на ВАЛелектрик в страната.

Техническа информация

Ценова листа

Продукти