Продукти

Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита Moeller, серия PFL4

Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита Moeller, серия PFL4

Изключвателна способност 4500А съгласно БДС EN 60898;
Характеристики - B, C ; Брой полюси - 1P+N; клеми за винт и гребен
Характеристика С

Ценова листа