Продукти

Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита Moeller, серия PFL6

Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита Moeller, серия PFL6

Изключвателна способност 6000А съгласно БДС EN 60898;
Характеристики - B, C ; Брой полюси - 1P+N
Двойна функция на клемите - винтова и хомотна
Характеристика C

►Забележка: Автоматични прекъсвачи с дефектнотокова защита на фирма Moeller
от сериите PFL4 и PFL6 са налични и в крива на сработване В.

Техническа информация

Ценова листа