Продукти

Стълбищни автомати, програмируеми времерелета и импулсни релета Moeller

Стълбищни автомати, програмируеми времерелета и импулсни релета Moeller

съответствие със стандарти БДС EN 61095
свързване чрез тунелни клеми със степен на защита IP2X

Ценова листа

Продукти