Продукти

Модулна моторна защита Moeller, серия Z-MS

Модулна моторна защита Moeller, серия Z-MS

Icu = 6kA съгл. БДС EN 60947-2
съвместими с PL6 по отношение на аксесоарите

►Забележка: За други видове моторни защити и моторни пускатели вижте раздел
Моторни прекъсвачи, моторни пускатели

Ценова листа

Продукти