Продукти
Продукти
Продукти
Продукти

Електромери Socomec, Countis E

Електромери Socomec, Countis E

Директо мерене до 100А или чрез токови трансформатори;
Клас на точност: 1 или 2 в зависимост от модела;
Un=230V/400V +/-10%. LCD дисплей;
Всички модели са с вграден импулсен изход SO;
Съответстват на стандарт DIN43864; MID сертифицирани.

Техническа информация

Ценова листа

Продукти