Продукти
Продукти

Автоматични прекъсвачи HYUNDAI, серия U - електронни защити

Автоматични прекъсвачи HYUNDAI, серия U - електронни защити

UPB125/160/250/400/630AF - изключвателна възможност 85кА/415V;
UCB800/1000/1250AF, изкллючвателна възможност 100кА / 415V
UCB1600AF, изключвателна възможност 65кА / 415V
Ics = 100%.Icu

Техническа информация

Ценова листа

Продукти