Продукти

Автоматични прекъсвачи Moeller, серия BZM с фиксирана защита

Автоматични прекъсвачи Moeller, серия BZM с фиксирана защита

Изключвателна способност 25kА при 415V съгласно БДС EN 60947;
BZM1 - с изводи за кабелни обувки; BZM1…BT - с тунелни изводи

Техническа информация

Ценова листа

Продукти