Продукти

Интелигентен превключващ контролер ELTS - A, ELCO

Трифазно измерване на мрежа/генератор;
Възможност за ръчно/автоматично управление;
Мин. и Макс. напреженова защита на мрежа/генератор;
Релейни изходи за управление на мрежа/генератор контактор;
Захранващо напрежение 8 - 30 VDC
Монтаж на панел или врата с размери 96 х 96
ELCO LTS

Техническа информация

Ценова листа