Продукти
Продукти

АВР и моторни умшалтери от 63 до 160А

АВР и моторни умшалтери от 63 до 160А

ATyS М 3s - моторен умшалтер с възможност за външен контрол
ATyS М 6s - АВР с аналогово настройване
ATyS М 6е - програмируем АВР с вграден контролер

Техническа информация

Ценова листа