Продукти
Продукти

Цилиндрични стопяеми предпазители

Цилиндрични стопяеми предпазители

Цилиндрични стопяеми предпазители 10x38mm ТИПОВЕ gG и aM
Цилиндрични стопяеми предпазители 14x51mm ТИПОВЕ gG и aM
Цилиндрични стопяеми предпазители 22x58mm ТИПОВЕ gG и aM

►Забележка: ВАЛелектрик предлага голям избор от ножови предпазители криви GG и AM,
на следините производители: Wohner; Socomec; Moeller.

Ценова листа