Продукти
Продукти
Продукти
Продукти
Продукти
Продукти

Контактори Moeller, серия DILM

Контактори Moeller, серия DILM

БДС EN 60947, VDE0660, UL, CSA, токът в описанието съответства на режим AC-3
Uc - напрежение на управляващата верига
Спомагателни контакти за DILM

►Забележка: Информация за контактори с други оперативни напрежения Uc, както и за
други токове на комутиране и допълнителна техническа информация, може да потърсите
в офисите на ВАЛелектрик в страната.

Техническа информация

Ценова листа