Продукти

Моторни защити HYUNDAI, серия MMS

Icu = 100kA (In до 18A) при 415V, съгласно IEC/EN 60947-2
Icu = 50kA (In от 17 до 32A) при 415V, съгласно IEC/EN 60947-2
Icu = 50kA (In 40 до 63A) и 15кА за In - 80A, при 415V съгласно IEC/EN 60947-2
Управление с бутони
Аксесоари за MMS

Техническа информация

Ценова листа