Продукти
Продукти
Продукти
Продукти
Продукти

Моторни защити Moeller

Моторни защити Moeller

Моторни защити, серия PKZM01
Icu = 50kA (In до 16A) при 400V съгласно IEC/EN 60947-2
управление с бутони
Моторни защити, серия PKZM0
Icu = 150kA (In до 10A), Icu = 50kA (In от 12A до 32A) при 400V съгласно IEC/EN 60947-2
управление с ротационна ръкохватка; безвинтово свързване с DIL контактори
Моторни защити PKZM4
Icu = 150kA (In до 25A), Icu = 50kA (In от 32A до 63A) при 400V съгласно IEC/EN 60947-2
управление с ротационна ръкохватка
Аксесоари за PKZM0, PKZM01, PKZM4

Техническа информация

Ценова листа