Продукти
Продукти
Продукти

2.7. Програмируеми логически модули EASY

2.7. Програмируеми логически модули EASY

Програмируем логически модул "EASY 500, 700"
12, 18 или 20 I/O; 16, 32 таймера; 16, 32 брояча; 4 брояча 1kHz, 5kHz; 16, 32 текстови
блока; 16 аналог. компаратора; 8, 32 4-канални часовника; 32 релета; 16 компаратора;
16 импулсни релета; астрономически часовник, 128, 256 програмни реда

Техническа информация

Ценова листа