2.12. Компенсиране на реактивна мощност

Ценова листа