Продукти

Контролери за фактор на мощност ELCO

Контролерите ELCO постоянно измерват реактивната мощност на инсталацията и управляват включването на кондензаторните батерии.
Тип EPFC-01 - захранващо напрежение 230V, специализиран за монофазни вериги.
Тип EPFC - захранващо напрежение 230 - 415V, следене на тока в 1 фаза, THD % до 64 ред.
Тип EPFC3 - захранващо напрежение 230 - 415V, следене на тока в 3 фази, THD % до 64 ред.
Измерване на температурата в таблото, релейни програмируеми изходи. Ръчен - автоматичен режим
Управление на вентилацията в таблото, аларамени изходи, ModBUS.

Техническа информация

Ценова листа