Контролни и измервателни релета

монофазни и трифазни напреженови релета, Umin., Umax., фазов ред, хистерезис,
регулируемо закъснение при сработване и възстановяване,
токови релета, Imin., Imax., хистерезис, регулируемо закъснение при сработване,

Price list