Products
Products
Products

2.6. Крайни изключватели CHINT

2.6. Крайни изключватели CHINT

Крайни изключватели
Контактен блок: 1н.з.к+1н.о.к.
Микро крайни изключватели, тип YBLXW
Крайни изключватели, тип YBLX-ME, IP52
Крайни изключватели, тип YBLX-P1, IP65

Price list