Products

2.9. Токови трансформатори Socomec

2.9. Токови трансформатори Socomec

Токови трансформатори тип TCB с проходна първична намотка
клас на точност 0,5
TCA - проход за кабел; TCB - проход за каели и бъсбар; TBA - проход само за бъсбар

Technical information

Price list