Products

Жилищни разпределителни табла Xboard BF-…C

Жилищни разпределителни табла Xboard BF-…C

Разпределително табло от стоманена ламарина с полиестерно прахово покритие
Степен на защита IP 30, за вграждане или външен монтаж. RAL 9016 - бял
Дълбочина при вграден м-ж - 127 мм, дълбочина при открит монтаж 140 мм.

Price list